Průmyslové LED osvětlení


=

 

 

 

 

Výbojkové osvětlení   LED průmyslové osvětlení
70W = 30W
125W = 50W
200W = 80W
250W = 100W
400W = 150W
500W = 200W
750W = 300W
1000W = 400W

 

+ Záruka 24 měsíců
+ 7 až 10 krát delší životnost
+ Úspora energie 65 až 80%
+ Okamžitě 100% světla
+ Žádné blikání
+ Stmívatelné
+ Nevyzařují ultrafialové ani infračervené záření
+ Neobsahují nebezpečné látky (rtuť, olovo, fosfor)
+ Bezúdržbový provoz
+ Nehrozí požár

 

Použití LED průmyslových osvětlení:

Pro prostory s vysokými stropy, jako jsou haly, dílny, obchody, sklady atd.

Průmyslové LED osvětlení Průmyslové LED osvětlení

 

LED průmyslové osvětlení

Průmyslové LED osvětlení

 

Vyplatí se LED průmyslové osvětlení?

Ano, vyplatí! LED průmyslové osvětlení nahrazuje především vysokotlaké sodíkové a metalhalogenidové výbojky. Na výběr je velká škála wattáží od 28W do 500W, kterými můžete nahradit výbojky od 70W až do 1200W. Hlavní výhodou LED světel je efektivnější přeměna elektrické energie na světlo. Zatímco výbojky přemění velkou část energie na teplo, polovodičové diody využijí většinu energie právě k požadované tvorbě světla. Díky tomu je jejich provoz mnohem ekonomičtější . To však není jediná výhoda. V porovnání s výbojkami nabízí totiž také mnohem delší životnost a nízkou potřebu údržby. Odpadne tak servis spojený s výměnou výbojek a dalších komponent. Úspory tak ve finálním součtu mohou dosáhnout i 60 až 70% původních nákladů v závislosti na typu původních výbojek, výšce zavěšení a variantě použitého svítidla.

 

Vydrží LED průmyslové osvětlení svítit opravdu až 50,000 hodin?

LED průmyslové osvětlení vděčí za své světlo polovodičovým součástkám LED nebo chcete-li LEDkám. Nejen, že jsou úsporné, mají skvělou svítivost při malém výkonu, ale mezi jejich velice kladnou vlastnost patří dlouhodobá výdrž. Jedné LEDce se připisuje životnost kolem 100,000 hodin. LED průmyslové osvětlení se však skládá z dalších komponent. Pokud LED veřejné osvětlení má precizně udělané chlazení a zdroj vyroben z kvalitních součástek, vydrží 50,000 hodin! Pokud si chcete být jisti, že nakupujete opravdu to nejlepší, navštivte LEDsviti.cz

 

Za jak dlouho se investice do LED průmyslového osvětlení navrátí?

To zjistíte díky naší kalkulačce, která Vám přesně prozradí, kolik ročně ušetříte s LED průmyslovým osvětlením. Stačí zadat tři údaje a to počet LED průmyslových osvětlení, kolik platíte za kWh a kolik hodin denně svítite.

 

Jak zjistit správné množství světla v průmyslové hale?

Zajištění správného množství tepla je stěžejní podmínkou pro bezproblémový chod každého podniku. V přesvíceném či naopak podsvíceném prostředí přece nemohou pracovníci ve výrobě podávat požadované výkony. Takové světlo oslňuje, respektive uspává, to je zkrátka objektivní fakt. Chcete vědět, jak zjistíte optimální výkon LED osvětlení pro vaši výrobní halu i ostatní firemní prostory? Podívejte se, jak vypočítat správné množství světla v průmyslové hale.

 

Lze vyměnit zdroj u LED průmyslového osvětlení?

Ano, u LED průmyslového osvětlení jde zdroj samozřejmě vyměnit. Výměnu by však měla děla pověřená a zkušená osoba. Jednoduše odpajíte výstupy, které vedou k LED panelu, zdroj vyšroubujete,  přišroubujete zdroj nový a výstupy opět připajíte k LED panelu zpět.

 

Jak poznáme kvalitní LED průmyslové osvětlení od nekvalitního LED průmyslového osvětlení?

Kvalitní LED průmyslové osvětlení poznáte hned na první pohled/dotek. Tělo je vyrobeno a zkompletováno z kvalitního hliníku, je perfektně vybroušené, nikde neřeže, neprohýbá se. Celková konstrukce LED průmyslového osvětlení nikde nevrže nebo neskřípe. LED průmyslové osvětlení se musí rozsvítit ihned bez žádné prodlevy, světlo je usměrněné a nikde neproblikává. Zdroj je vyroben z kvalitních značkových součástek. Pokud chcete jistotu naprosté špičky na trhu, navštivte LEDsviti.cz

 

Jaké výhody a nevýhody má LED průmyslové osvětlení oproti klasickému výbojkovému osvětlení?

LED průmyslové osvětlení je výjimečné svým úsporným provozem, kterým ušetříte až 80% energie oproti klasickému průmyslovému osvětlení. Dokáže vydat stejně nebo víc světla, než klasické a to za zlomek výkonu. Jsou velice efektivní a dají se stmívat, dokáží přeměnit většinu energie na světlo, kdežto výbojkové osvětlení přemění většinu energie na ztrátové teplo. Pyšní se vysoce kvalitním hliníkovým zpracováním, který dělá z LED průmyslového osvětlení velmi bezpečné, jelikož perfektně chladí celé tělo, vyzáří vysoce malé teplo a tím pádem nehrozí nebezpečí požáru. LED průmyslové osvětlení svítí také ihned po zapnutí na sto procent, nehrozí žádná prodleva ani problikávání. LED veřejné osvětlení vydrží svítit až 50,000 hodin a nepotřebuje žádnou údržbu, s LED veřejným osvětlením odpadá starost s vyměňováním výbojek. Jediná nevýhoda je větší pořizovací cena, pokud si ale spočítáte ušetřené peníze za ušetřenou energii a údržbu, zjistíte, že se opravdu vyplatí  investovat.

 

Jaké jsou druhy LED průmyslového osvětlení?

LED průmyslové osvětlení se dělí na kategorie, které jsou rozděleny podle využití konkrétních prostorů.

LED průmyslové osvětlení A – V této kategorii najdete svítidla s výkonem od 50W do 180W, které nahradí vysokotlaké výbojky až do 420W.

LED průmyslové osvětlení B – V této kategorii se nachází extrémně výkonná svítidla pro vysoce náročné provozy. Tato LED průmyslová osvětlení nahradí až 1200W výbojku. Tyto LED průmyslová svítidla mají výkon od 200W do 500W.

LED průmyslové osvětlení CTato kategorie nabízí svítidla se zapuštěnými LED čipy s optikou hodící se do budov,  místností, hal, skladů s vysokými stropy. Nabízí také velice odolnou konstrukci a elegantní design.

LED průmyslové žárovkyPokud nechcete přímo měnit svítidla, můžete zakoupit LED průmyslové žárovky, které mají vlastní zdroj se závitem E27, E40 a s výkonem od 28W do 120W. Volit můžete mezi studenou a teple bílou barvou světla.

 

Potřebuje LED průmyslové osvětlení údržbu?

LED průmyslové osvětlení nepotřebuje žádnou údržbu, jsou zcela bezúdržbové. Díky jejich velice pevné a odolné konstrukci, ale hlavně díky tomu, že neobsahují výbojky a nemusíte tím pádem nic měnit. U LED průmyslového osvětlení nevyměňujete žádnou žárovku, zářivku nic takového.

 

Kam můžeme a kam nemůžeme LED průmyslové osvětlení  umístit?

LED průmyslové osvětlení se instalují tam, kde je potřeba vysoká kvalita a množství osvětlení, jedná se nejčastěji o haly, tělocvičny, sklady, velké dílny nebo fabriky. LED průmyslové žárovky se zase hodí tam, kde nechcete měnit přímo svítidla, dají se totiž nainstalovat do původních svítidel s objímkou. LED průmyslové osvětlení kategorie C se zase hodí tam, kde jsou vysoké stropy.

 

Jak nainstalovat LED průmyslové osvětlení

Jsou dva způsoby montáže LED průmyslového osvětlení. Jedním z nich je připevnění na zeď nebo konstrukci haly. U druhého z nich se průmyslová LED světla zavěsí na lanka nebo řetězy.

Chcete vědět, jak probíhá montáž LED průmyslového osvětlení? Podívejte se, jak nainstalovat průmyslové LED osvětlení.

 

Certifikace LED průmyslového osvětlení

CE-EMC - Elektromagnetická kompatibilita - je schopnost  zařízení  uspokojivě    fungovat  v  elektromagnetickém  prostředí,  aniž  by  samo způsobovalo  nepřípustné elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí. Zařízení, přístroj, pevná instalace, sestava zařízení či přístrojů musí být před jejich uvedením na trh posouzena podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb., O technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich   elektromagnetické kompatibility. Shoda výrobku je osvědčována  vydáním  ES  prohlášení  o  shodě  a  opatřením  výrobku označením CE.

CE-LVD - Elektrická bezpečnost – Elektrické zařízení může být uvedeno na trh pouze tehdy, splňuje-li technické požadavky uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (směrnice Rady 2006/95/ES) a bylo-li vyrobeno v souladu se správnou technickou praxí z hlediska zásad bezpečnosti platných v Evropských společenstvích a neohrozí-li při správné instalaci a údržbě a používání k účelu, pro který bylo vyrobeno, bezpečnost osob, domácích a hospodářských zvířat nebo majetek. Pro účely tohoto nařízení se za elektrické zařízení nízkého napětí (dále jen "elektrické zařízení") považuje jakékoliv zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1000 V pro střídavý proud a jmenovitých napětí od 75 V do 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení a jevů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Posouzení shody s požadavky uvedenými v § 2 odst. 1 NV 17/2003 Sb. probíhá  postupem vnitřní kontroly výroby podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a výrobce nebo zplnomocněný zástupce je opatří označením CE a vydá ES prohlášení o shodě. Účast notifikované osoby není nezbytná.

CE-RoHS - Odpady - Odpady jsou regulovanou oblastí podle zákona č.  185/2001 Sb., O odpadech v platném znění. Odpadové materiály jsou hodnoceny, analyzovány, kategorizovány tak, aby nakládání s nimi nevedlo k trvalému poškozování environmentálních zájmů. S regulací toxicity odpadů souvisí také směrnice RoHS, která stanovuje pravidla pro omezování používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, které jsou potenciálním odpadem.

 

LED průmyslové osvětlení ve zkratce

LED průmyslové osvětlení je potřeba tam, kde potřebujete opravdu obrovské množství kvalitního světla za cenu nízkých provozních nákladů.. Jedná se o velké haly, sklady, dílny, tělocvičny, celé fabriky. Dělí se do kategorií A, B a C. Kategorie A je plná kvalitně zpracovaných, velice úsporných a odolných svítidel, které nahradí až 420W výbojky. Kategorie B nabízí vysoce výkonná průmyslová světla, která nahradí výbojky až do 1200W. Kategorie C jsou vhodná do budou s vysokými stropy. LED průmyslové žárovky nainstalujete zase tam, kde nechcete měnit původní svítidlo. S LED průmyslovám osvětlením ušetříte až 80% ceny za energii. LED průmyslové osvětlení je naprosto bezúdržbové, není potřeba měnit žádné výbojky. Díky nízko-tepelnému světelnému zdroji a vysoce kvalitnímu hliníkovému chlazení, LED veřejné osvětlení vyzařuje velmi malé teploty, nehrozí požár. Neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky a vydrží až 50,000 hodin. Pokud jste se rozhodli pořídit si LED světelné osvětlení, můžete se těšit ze spousty kvalitního světla za velmi malé peníze.

Jak je LED průmyslové osvětlení vyrobeno?

Tělo LED průmyslového osvětlení je vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku, který je broušen pod přísným dohledem a tou nejmodernější technologií. Díky konstrukci a designu se můžete spolehnout na velice odolné produkty s perfektním chlazením, které vydrží i ty opravdu nepříznivé podmínky. Zdroj je vyráběn z nejkvalitnějších součástek předních výrobců elektroniky a LED panel z těch nejlepších polovodičů, které vám zaručují neuvěřitelně dlouhou výdrž. LED průmyslové osvětlení musí projít vysoce přísnou vstupní a výstupní kontrolou, to z nich dělá opravdu skvělé, kvalitní a neporuchové produkty.

 

 

                                           

 

 

Více LED průmyslových osvětlení